Mostar
 
Search
  • Mirza Humo

Razvoj ruralnog turizma nakon COVID-19

U subotu 9.4.2020. od 18:00 do 19:45 je bila druga panel diskusija u vidu webinara u sklopu promotivne kampanje #TurizamTalk koju priprema i priređuje Mreža studenata turizma Bosne i Hercegovine. Svrha kampanje je da se opuštenim i neformalnim razgovorima o turizmu sa studenatima, profesorima i profesionalacima turizma potakne razvijanje svijesti turističke kulture. Moderatorica drugog panela bila je studentica 3. godine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Azra Ekmečić, a tema je bila: Razvoj ruralnog turizma nakon COVID-19. Govornici su bili:

  1. regionalna menadžerica UNDP-a i projektna menadžerica projekta Via Dinarica Božena Bohm Kaltak iz Mostara

  2. prof. dr. geografskih nauka i sociolog kulture, voditelj Katedre za kulturni turizam pri Fakultetu za turistične študije Turistica u Portorožu u Sloveniji Simon Kerma

  3. prof. dr. dr. Ana Vovk Korže redovna profesorica za fizičku i regionalnu geografiju Filozofskog Fakulteta Univerzitetu u Mariboru

  4. menadžer društvenih mreža, menadžer marketinga i voditelj katuna u Nacionalnom Parku Sutjeska Bojan Simović

Drugo izdanje serijala #TurizamTalk dostupno je na službenom YouTube kanalu, kojI se može pogledati u nastavku: https://www.youtube.com/watch?v=23baxsnQU7Q0 comments

Recent Posts

See All