Mostar
 
Search
  • Mirza Humo

Proljeće 2018: 2500 km u 15 dana kroz Ukrajinu

[English below]


Vozeći se od aerodroma prema centru Kijeva kroz prozor auta prvo sam zapazio rijeku Dnjepar i spomenik Majci zemlji. Prema legendi, Kijev je osnovao poljanin knez Kij u 5 stoljeću sa svojom braćom. Grad Kijev je dobio ime prema Kiju. Poljani su pleme koje je stanovalo prije petog stoljeća na području današnjeg Kijeva i ne smiju se poistovjećivati s Poljacima koji su dobili ime prema terminu "Poljani", a tad poljani uzimaju termin Rus'. S terase crkve svetog Andrije pruža se najljepši pogled prema gradu. Domaće stanovništvo strahuje da bi se mogla srušiti, jer su joj temelji labavi, a izgrađena je na brdu. I šteta bi bila da propadne tako fina crkva. Meni je to najljepša crkva u čitavom gradu a i državi. Svugdje u gradu se može naći njihova tradicionalna narodna nošnja, koja je na prodaju, a specijalno pored te crkve koja se često pogrešno zove i katedralom. U blizini je muzej Černobila kojeg nismo htjeli obilaziti jer smo planirali jednodnevni izlet u Černobil s Kijevskom turističkom agencijom “Go2Chernobyl“. Obilazili smo botaničke bašte, vrtove i parkove. Tako je Kijev dobio i apetit zelenog grada. Još je poznat i kao grad crkvi. Ja ga volim zvati “Zeleni grad crkvi Kijev“. Najbolje ga je posjetiti u aprilu i maju kad rastu kestenovi. Glavni je grad Ukrajine, a službeni jezik u Ukrajini je ukrajinski. Ne žele ni da čuju (za) ruski. Nema potrebe da se plašite kako ćete preći cestu. Njihovi vozači poštuju semafore i prednost pješaka na pješačkim prelazima. Na najkritičnijim cestama napravljene su podzemni prelazi. Najfascinantnija činjenica mi je da imaju najdublju željezničku stanicu u svijetu. Imaju i Zip Line.


Lavov grad ili originalno Lviv. Udaljen je 7 sati vozom od Kijeva. Osnovan je u periodu od 1240 do 1247 godine. Ime je dobio prema Leu koji je bio najstariji sin kralja Danijela. Poznat je prema kafi i čokoladi, pa se još i zove “grad kafe i čokolade“. Put vozom je zahtjevan, jer je dugo trajao, ali voz je brz i moderan. Prave se 3 pauze. U slučaju da ne izađete na vrijeme, završit ćete u Poljskoj. Ima TV sa zanimljivim programskim sadržajem, WC i bar gdje se može kupiti piće. Specijalitet je hot dog. Predzadnja ekskurzija bila nam je u Odessi gdje smo se kupali u Crnom moru, mada više vremena smo proveli na bazenu “Ibiza“. Kupao sam se u toliko raznih bazena a nigdje u svijetu nisam vidio tako čistu vodu. Tu smo se iznenadili kako su domaćini samo gostoljubivi i pristupačni u odnosu na ostale dijelove zemlje. Naše zadnje odredište - najbliža turistička atrakcija Kijevu je zabranjena zona Černobil. Prema mom mišljenju, to je ujedno najvrijednija i najisplativija atrakcija.Driving from the airport to the center of Kiev, Dnieper River was the first I have seen through the car window as well as the monument to Mother Earth. According to the legend, Kiev was founded by prince of Kiev in 5 century with his brothers. The city of Kiev was named after the prince Kiev. Poljan is a tribe who had lived there before the fifth century B.C. in the area of ​​today's Kiev and should not be related to the Polishs who were named after the term "Poljani". After all the Poljani had taken the term Rus. The locals are afraid that it might collapse, because it is in line with the loose ones and it was built on a hill. It would be a pity, if such a nice church collapsed. The Chernobyl Museum, which we did not want to visit because we were planning a day trip to Chernobyl with the Kiev travel agencies Go2Chernobyl, can be found national costumes which are for sale. Kiev also got the appetite of a green city. It is also known as the city of churches. I like to call it the “Green City of the Churches - Kiev.” It is best to visit in April and May when chestnuts grow. It is the capital of Ukraine. The official language in Ukraine is Ukrainian. There is no need to be afraid of how you will cross the road. Their drivers respect traffic lights and pedestrian preference at pedestrian crossings. Underground crossings have been made on the most critical roads. The most fascinating thing to me is that we visited there the deepest train station in the world. They also have a Zip Line.


Lviv city is 7 hours away by train from Kiev. It was founded in the period from 1240 to 1247. It was named after Leo who was the eldest son of King Daniel. It is known for its coffee and chocolate, so it is also called the "city of coffee and chocolate". The train journey is difficult, because it takes a time for a ride, but the train is fast and modern. It takes 3 breaks. In case you don’t get out on time, you will end up in Poland. It has a TV with interesting programs, a toilet and a bar where you can buy drinks. The specialty is hot dog. The penultimate excursion was in Odessa, where we swam in the Black Sea, although we spent more time at the pool "Ibiza". I havevisited so many different pools and nowhere in the world have I seen such clear water. Here we were surprised that the hosts are only hospitable and approachable compared to other parts of the country. Our last destination - the nearest tourist attraction to Kiev is the forbidden zone Chernobyl. In my opinion, it is both the most valuable and the most profitable attraction. For me the biggest motive for visiting Ukraine was a Chernobyl.

0 comments

Recent Posts

See All